Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada przede wszystkim zniesienie progu dochodowego, a w efekcie rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na pierwsze, również jedyne, dziecko.

Resort rodziny zapewnia o skuteczności programu powołując się na m.in. światowe rankingi. Jak przypomniała minister, według badania Oxfam Polska zajmuje pierwsze miejsce w świecie w wydatkach na walkę z nierównościami społecznymi. W 2015 r. wydatki budżetu państwa na rzecz rodziny wyniosły 1,78 proc. PKB, a w 2017 r. – 3,11 proc. PKB. Dzięki rozszerzeniu programu „Rodzina 500+” wydatki na rzecz rodzin mają wkrótce wzrosnąć do 4 proc. PKB.

Z badania CBOS wynika, że ponad trzy piąte (62 proc.) Polaków ocenia obecną politykę państwa wobec rodziny co najmniej dobrze. To zdecydowanie lepszy wynik niż jeszcze w 2013 roku, kiedy odsetek takich wskazań wynosił tylko 13 proc. – To dowód na to, że polityka naszego rządu oparta jest na silnych fundamentach – wartościach istotnych dla Polaków. Rodzina należy do tych najważniejszych i najtrwalszych – oceniła minister.

Jak zapewnia resort od momentu uruchomia programu do końca marca bieżącego roku do rodzin trafiło już 68,8 mld złotych. Łączne wydatki na program (z kosztami obsługi) to 69,8 mld złotych. Ze wsparcia korzysta blisko 2,4 mln rodzin. Świadczenie otrzymuje ponad 3,64 mln dzieci (dane na koniec marca 2019 roku). W świetle projektowanych zmian świadczenie wychowawcze trafi do 4,4 mln rodzin. Ze świadczenia skorzysta 6,8 mln dzieci. Koszt rozszerzenia programu Rodzina 500 plus na wszystkie dzieci do 18 roku życia w bieżącym roku wyniesie ok. 9,6 mld złotych. W przyszłym roku będzie to ok. 20 mld złotych.

źródło: MRPiPS