W ramach obowiązującej od dnia 16 maja br. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), zwanej dalej „Tarczą 3.0”, wprowadzono szczególne zapisy dotyczące podwyższenia kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Postanowienia odnoszące się do powyższych kwestii zawarto w art. 52 Tarczy 3.0. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, jeżeli z powodu podjętych na terytorium RP działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 871 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) ulegają zwiększeniu o 25%  na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.