Podatnik, który zapłacił przelewem należność za fakturę na rachunek inny niż rachunek zawarty w wykazie podatników VAT (na tzw. białej liście VAT), może złożyć ZAW-NR w ciągu trzech dni do urzędu skarbowego i w ten sposób uniknąć konsekwencji w PIT, CIT i VAT.

Złożenie zawiadomienia ZAW-NR pozwoli:

  • zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT,
  • uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją.

Zawiadomienie ZAW-NR należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Na złożenie ZAW-NR podatnik ma 3 dni od daty zlecenia przelewu.

Źródło: MF