Oprócz uchwalonych już i ogłoszonych regulacji, Ministerstwo przygotowuje kolejne zmiany. Dnia 20 grudnia 2019 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja o pracach nad planowanymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o podatku od towarów i usług oraz innych ustawach.

Najistotniejszą zmianą jest powiązanie zapłaty na rachunek z wykazu podatników VAT z mechanizmem podzielonej płatności. Zapłata płatności w trybie split payment, ale na rachunek spoza „białej listy VAT”, dawałaby prawo do niestosowania przepisów dotyczących zwiększania przychodów lub wyłączenia z KUP (koszty uzyskania przychodu) w podatkach dochodowych.

Ponadto planowane są …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.