W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245). Oprócz zmian w u.P.o. oraz u.s.o. wprowadza ona istotne modyfikacje w 44 innych ustawach. W większości wynikają one z nowych regulacji dotyczących kształcenia zawodowego. Istotną grupę stanowią też zmiany dokonane …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.