Chodzi o zakaz zawierania z nauczycielami umów zlecenia – czy organ dotujący ma prawo zakwestionować dotację wydaną na takie umowy?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

Dotacje mogą być natomiast wydatkowane …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.