Obowiązujące obecnie przepisy ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”, nadają Prezesowi Zarządu PFRON uprawnienia kontrolne w stosunku do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, korzystających z różnych form dofinansowania. Regulacje dotyczące wspomnianego zakresu przedmiotowego zostały zawarte w Rozdziale 10a ustawy o rehabilitacji zawodowej zatytułowanym „Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.