W Dzienniku Ustaw z dnia 5 grudnia 2018 r. opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 23.11.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. poz. 588).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.