Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski od początku stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce jest w stałym kontakcie z krakowskimi przedsiębiorcami. Mając na względzie problematyczną sytuację właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych czy przewoźników, prezydent Krakowa podjął kroki, które ułatwią funkcjonowanie podmiotom gospodarczym w kryzysowym dla nich czasie. Zadeklarował zwolnienia z czynszu, odroczenie terminu płatności podatków lokalnych oraz zawieszenie pobierania opłat za zajęcie terenu – to niektóre z elementów miejskiego programu „Pauza”, który ma pomóc krakowskim przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, będą zwolnieni z czynszów za ten okres.

Zawieszamy też na trzy miesiące pobieranie opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni.

Liczę na to, że podobne ułatwienia dotyczące odroczenia czy rozłożenia na raty opłat wprowadzą też inne instytucje, przede wszystkich Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także dostarczyciele gazu czy prądu.

Jak podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w skierowanym do przedsiębiorców liście, obecna sytuacja jest bardzo ciężka nie tylko dla branży turystycznej, ale też właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych czy przewoźników. Zapowiedział, że wierzy gorąco, iż rząd zrealizuje swoje obietnice i zaproponuje kompleksowe rozwiązania chroniące przedsiębiorców. Jako Kraków nie pozostaniemy jednak bezczynni i w ramach naszych możliwości i kompetencji będziemy starali wprowadzić ulgi i ułatwienia, by w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy w naszym mieście.

Prezydent Krakowa zadeklarował, że płatności podatków lokalnych, przede wszystkim podatku od nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorcy będą odraczane za okres od marca do maja włącznie lub rozkładane na raty. Podkreślił, że będzie też możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych.

Prezydent Majchrowski zapowiedział ponadto, że przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, będą zwolnieni z czynszów za ten okres. Miasto zawiesi też na trzy miesiące pobieranie opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni.

Podobnie jak w przypadku strefy w centrum miasta, ratusz zniesie strefę ograniczenia ruchu samochodów na Kazimierzu oraz opłatę za oznakowanie stanowisk postojowych.

Prezydent Krakowa powiedział, że pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami rządu. Długa lista propozycji, które mogą uchronić branżę turystyczną została przesłana także Ministerstwa Rozwoju. W liście poprosił o możliwość zawieszania na pewien czas spłat rat kredytów oraz przygotowanie oferty niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców, którzy najmocniej odczują kryzys. Wyraził nadzieję, że te propozycje zostaną uwzględnione w rządowych decyzjach.

W efekcie ogłoszonego przez rząd wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego, a teraz już stanu epidemii, zawieszono działalność barów, klubów, kin a restauracje mogą sprzedawać jedzenie wyłącznie na wynos lub w dostawie. Ograniczono też znacznie funkcjonowanie galerii handlowych, w których to otwarte mogą być tylko sklepy z żywnością, chemią, drogerie i apteki.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl, pap.pl

oprac. \m/ \mos/