W Dzienniku Ustaw z dnia 30 października 2019 r. pod pozycją 2086 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682), zwanej dalej „KRO”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.