„Chcę doprecyzować kwestię w kontekście szkół publicznych i niepublicznych. Jasnym jest dla mnie, że jeśli organem prowadzącym szkołę jest urząd gminy, to w jego gestii leży wygospodarowanie środków, aby sfinansować bieżące koszty utrzymania placówki. Ale jak się to ma w kwestii placówek niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub stowarzyszenie? Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest organem prowadzącym niepubliczną szkołę podstawową, może wnioskować o dofinansowanie bieżącej działalności placówki od gminy, która dokonała wpisu placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych? Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, to czy zmieniłoby się coś w tej kwestii, gdyby organem prowadzącym szkołę było stowarzyszenie? Zatem łącząc wątki – czy gmina może dopłacić do bieżących kosztów utrzymania szkoły osobie fizycznej lub stowarzyszeniu prowadzącemu szkołę? Przepraszam za tak wnikliwe „drążenie tematu” ale dla nas są to bardzo istotne kwestie i nie mogę sobie pozwolić na jakąkolwiek niepewność w temacie.”

Przepisy prawne określające zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych zostały zawarte w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.