„Rodzice złożyli wniosek do gminy, że sami będą dowozić dzieci do szkoły obwodowej pomimo, że gmina zapewnia bezpłatny dowóz. Odległość od miejsc zamieszkania ucznia do szkoły wynosi 6 km. Na trasie nie kursuje żadna komunikacja publiczna. Zgodnie z art. 39 ust. 2 i nast. ustawy Prawo oświatowe, w przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza wymienione odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Czy rodzicowi należny się zwrot, w jaki sposób należy ustalić koszty dowozu dziecka do szkoły, oraz czy należny spisać z rodzicem umowę? Czy można zwrócić rodzicowi koszty przejazdu własnym środkiem transportu – samochodem osobowym?”

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.