Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka

Czy interpretacja poniższego punktu z regulaminu wynagradzania, że nie należą się nauczycielowi pieniądze za godziny ponadwymiarowe za wyjazd z uczniami na wycieczkę jest poprawna? Oto ten punkt, proszę zwrócić uwagę na fragment dotyczący wyjazdów na wycieczki uczniów. Jak go Państwo rozumieją, kto nie powinien dostać wypłaconych godzin ponadwymiarowych? >”3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, dni ustawowo wolne od pracy, przerw spowodowanych zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, wyjazdu uczniów na wycieczki lub imprezy, choroby ucznia nauczanego indywidualnie, rekolekcji oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.”< Czy taki regulamin jest w ogóle zgodny z prawem?

Należy zauważyć, że zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.