INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Przeniesienie na inny podmiot autorskich praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie (nabycie pierwotne) nie generuje przychodu z zysków kapitałowych, ponieważ nie są one objęte przepisem art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, do którego odsyła art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o CIT – nie stanowią dla Wnioskodawcy wartości niematerialnych i prawnych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.