13.3 C
Kraków
środa, Październik 16, 2019
Strona główna Akty prawne Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe

  Zamieszczone w tej kategorii przepisy obejmują – ratyfikowane przez Polskę – Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), umowy (konwencje) dotyczące zabezpieczenia społecznego oraz konwencje dotyczące unikania podwójnego opodatkowania, a także inne akty prawne regulujące stosunki międzynarodowe. Wszystkie przepisy publikowane są w wersji ujednoliconej, zmiany wprowadzane są z dniem ich wejścia w życie.

RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Dz.Urz. UE L 119 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

Unijny kodeks celny

Dz.Urz. UE L 269 (10.10.2013PL) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny Dz.Urz. UE L 269 (10.10.2013PL)

Karta Polaka – wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności

Dz.U. 2016.1382 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka Opracowano...

Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Dz.U. 1994.124.607 Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dniu 15 października 1985 r. Karta nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 14 lipca 1994 r. (Dz.U. z...

Umowa między RP a Austrią o zabezpieczeniu społecznym

Dz.U. 2000.104.1105 Umowa między RP a Austrią o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Warszawie dnia 7 września 1998 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 21 września 2000 r....

Konwencja między RP a Norwegią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2010.134.899 Konwencja między RP a Norwegią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Warszawie dnia 9 września 2009...

Umowa między RP a RFN o zabezpieczeniu społecznym

Dz.U. 1991.108.468 Umowa między RP a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 30 września...

Konwencja (umowa) między RP a Austrią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2005.224.1921 Umowa między RP a Austrią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. Umowa nin. została...

Umowa między RP a Grecją o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa

Dz.U. 1986.30.147 Umowa między RP a Grecją o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa podpisana w Atenach dnia 3 maja 1985 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę...

Konwencja (umowa) między RP a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2005.12.90 Umowa między RP a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisana w Berlinie dnia 14...

Najnowsze artykuły