17.1 C
Kraków
wtorek, Sierpień 4, 2020
Strona główna Akty prawne Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe

  Zamieszczone w tej kategorii przepisy obejmują – ratyfikowane przez Polskę – Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), umowy (konwencje) dotyczące zabezpieczenia społecznego oraz konwencje dotyczące unikania podwójnego opodatkowania, a także inne akty prawne regulujące stosunki międzynarodowe. Wszystkie przepisy publikowane są w wersji ujednoliconej, zmiany wprowadzane są z dniem ich wejścia w życie.

RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Dz.Urz. UE L 119 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

Unijny kodeks celny

Dz.Urz. UE L 269 (10.10.2013PL) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny Dz.Urz. UE L 269 (10.10.2013PL)

Karta Polaka – wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności

Dz.U. 2016.1382 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka Opracowano...

Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Dz.U. 1994.124.607 Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dniu 15 października 1985 r. Karta nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 14 lipca 1994 r. (Dz.U. z...

Konwencja (umowa) między RP a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 1992.41.177 Umowa między RP a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Canberze dnia 7 maja 1991...

Umowa między RP a Macedonią o zabezpieczeniu społecznym

Dz.U. 2007.229.1686 Umowa między RP a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 18 grudnia 2006...

Konwencja między RP a Danią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2003.43.368 Konwencja między RP a Danią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie dnia 6 grudnia...

Umowa między RP a Bułgarią o zabezpieczeniu społecznym

Dz.U. 2006.172.1231 Umowa między RP a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 28 lipca 2006...

Konwencja między RP a Szwecją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2006.26.193 Konwencja między RP a Szwecją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004...

Umowa między RP a Austrią o zabezpieczeniu społecznym

Dz.U. 2000.104.1105 Umowa między RP a Austrią o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Warszawie dnia 7 września 1998 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 21 września 2000 r....

Najnowsze artykuły