-5 C
Kraków
poniedziałek, Grudzień 17, 2018

Ustawy

  Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą. Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Dz.U. 2018.1629 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dz.U. 2018.1669 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 — ...

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dz.U. 2018.1668 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 Uznając, że dążenie do poznania...

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2210 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady...

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Dz.U. 2018.1560 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) organizację...

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Dz.U. 2018.1293 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1293 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1629 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2361; z...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dz.U. 2018.932 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 932. Art. 1. Ustawa...

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Dz.U. 2018.1162 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1162 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania...

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1669 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 Ostatnie zmiany (Dz.U....

Najnowsze artykuły