10.2 C
Kraków
sobota, Marzec 28, 2020
Strona główna Akty prawne Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe

  Zamieszczone w tej kategorii przepisy obejmują – ratyfikowane przez Polskę – Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), umowy (konwencje) dotyczące zabezpieczenia społecznego oraz konwencje dotyczące unikania podwójnego opodatkowania, a także inne akty prawne regulujące stosunki międzynarodowe. Wszystkie przepisy publikowane są w wersji ujednoliconej, zmiany wprowadzane są z dniem ich wejścia w życie.

RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Dz.Urz. UE L 119 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

Unijny kodeks celny

Dz.Urz. UE L 269 (10.10.2013PL) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny Dz.Urz. UE L 269 (10.10.2013PL)

Karta Polaka – wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności

Dz.U. 2016.1382 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka Opracowano...

Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Dz.U. 1994.124.607 Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dniu 15 października 1985 r. Karta nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 14 lipca 1994 r. (Dz.U. z...

Konwencja (umowa) między RP a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2005.12.90 Umowa między RP a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisana w Berlinie dnia 14...

Konwencja między RP a Finlandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2010.37.205 Konwencja między RP a Finlandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009...

Konwencja między RP a Belgią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2004.211.2139 Konwencja między RP a Belgią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Warszawie dnia...

Umowa między RP a Australią o zabezpieczeniu społecznym

Dz.U. 2010.172.1160 Umowa między RP a Australią o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Warszawie dnia 7 października 2009 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 14 maja 2010 r....

Konwencja między RP a Holandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2003.216.2120 Konwencja między RP a Holandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002...

Umowa między RP a Kanadą o zabezpieczeniu społecznym

Dz.U. 2009.133.1095 Umowa między RP a Kanadą o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 14 listopada 2008 r....

Najnowsze artykuły