22.2 C
Kraków
poniedziałek, Czerwiec 17, 2019

Normy i ogólny wymiar czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe

Aby zapewnić właściwe i sprawne funkcjonowanie zakładu pracy, pracodawca musi, odpowiednio do swych potrzeb, określić ramy czasowe, w zakresie których praca będzie wykonywana. Dotyczy...

Przepisy ogólne o czasie pracy

Podstawowe definicje Czas pracy - to, zgodnie z formułą wyrażoną w art. 128 § 1 k.p., czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym...

Ewidencja czasu pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.  Uszczegółowienie powyższego obowiązku - w odniesieniu do czasu...

Najnowsze artykuły