„Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego mam obowiązek zapisać się w BDO?”

Rejestr BDO jest to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi on integralną część systemu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, od 01.01.2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru są zobowiązani prowadzić w nim sprawozdawczość oraz ewidencję odpadów w formie elektronicznej.

Przepisy określające zasady oraz podmioty zobowiązane do rejestracji w Bazie Danych Odpadowych określa …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.